Nr. Piętro Pow. (m2) Pokoje Status Pobierz
1 1 67,55 3 Dostępny
2 1 45,18 2 Dostępny
3 1 51,26 2 Zarezerwowany
4 1 42,56 2 Dostępny
5 1 31,14 1 Zarezerwowany
6 1 42,68 2 Zarezerwowany
7 1 54,37 3 Zarezerwowany
8 1 36,51 2 Zarezerwowany
9 1 72,82 3 Dostępny
10 2 67,42 3 Dostępny
11 2 45,04 2 Dostępny
12 2 51,13 2 Zarezerwowany
13 2 42,42 2 Dostępny
14 2 31,01 1 Zarezerwowany
15 2 42,55 2 Zarezerwowany
16 2 54,24 3 Zarezerwowany
17 2 36,38 2 Zarezerwowany
18 2 72,77 3 Dostępny
19 3 67,29 3 Zarezerwowany
20 3 44,90 2 Dostępny
21 3 51,00 2 Zarezerwowany
22 3 42,29 2 Dostępny
23 3 31,09 1 Zarezerwowany
24 3 42,42 2 Dostępny
25 3 54,11 3 Zarezerwowany
26 3 36,25 2 Zarezerwowany
27 3 72,63 3 Dostępny
28 4 67,15 3 Zarezerwowany
29 4 44,76 2 Zarezerwowany
30 4 50,87 2 Dostępny
31 4 42,16 2 Zarezerwowany
32 4 30,96 1 Zarezerwowany
33 4 42,29 2 Zarezerwowany
34 4 53,98 3 Zarezerwowany
35 4 36,11 2 Dostępny
36 4 72,49 3 Zarezerwowany
37 5 132,19 4 Zarezerwowany
38 5 90,20 3 Dostępny
39 5 155,41 4 Zarezerwowany
Nr. Typ Status Pobierz
1 Podziemny Dostępny
2 Podziemny Dostępny
3 Podziemny Zarezerwowany
4 Podziemny Zarezerwowany
5 Podziemny Dostępny
6 Podziemny Dostępny
7 Podziemny Dostępny
8 Podziemny Zarezerwowany
9 Podziemny Zarezerwowany
10 Podziemny Zarezerwowany
11 Podziemny Zarezerwowany
12 Podziemny Zarezerwowany
13 Podziemny Dostępny
14 Podziemny Dostępny
15 Podziemny Zarezerwowany
16 Podziemny Zarezerwowany
17 Podziemny Zarezerwowany
18 Podziemny Zarezerwowany
19 Podziemny Zarezerwowany
20 Podziemny Zarezerwowany
21 Podziemny Zarezerwowany
22 Podziemny Zarezerwowany
23 Podziemny Zarezerwowany
24 Podziemny Zarezerwowany
25 Podziemny Zarezerwowany
26 Podziemny Zarezerwowany
27 Podziemny Zarezerwowany
28 Podziemny Zarezerwowany
29 Podziemny Zarezerwowany
30 Podziemny Zarezerwowany
Nr. Piętro Pow. (m2) Status Pobierz
1 1 2,73 Zarezerwowany
2 1 2,76 Zarezerwowany
3 1 2,64 Zarezerwowany
4 1 4,53 Zarezerwowany
5 1 2,94 Dostępny
6 1 2,70 Dostępny
7 1 4,35 Zarezerwowany
8 1 2,94 Dostępny
9 1 2,51 Zarezerwowany
10 2 2,73 Zarezerwowany
11 2 2,76 Zarezerwowany
12 2 2,60 Zarezerwowany
13 2 4,53 Zarezerwowany
14 2 2,94 Zarezerwowany
15 2 2,70 Dostępny
16 2 4,26 Zarezerwowany
17 2 2,94 Dostępny
18 2 2,51 Dostępny
19 3 2,73 Zarezerwowany
20 3 2,76 Zarezerwowany
21 3 2,56 Zarezerwowany
22 3 4,53 Zarezerwowany
23 3 2,94 Zarezerwowany
24 3 2,70 Dostępny
25 3 4,17 Zarezerwowany
26 3 2,94 Dostępny
27 3 2,51 Dostępny
28 4 2,73 Zarezerwowany
29 4 2,76 Zarezerwowany
30 4 2,51 Zarezerwowany
31 4 4,53 Zarezerwowany
32 4 2,94 Zarezerwowany
33 4 2,70 Zarezerwowany
34 4 4,10 Zarezerwowany
35 4 2,94 Zarezerwowany
36 4 2,51 Zarezerwowany
37 5 8,80 Zarezerwowany
38 5 9,41 Dostępny
39 5 8,33 Zarezerwowany
Nr. Typ Status Pobierz
1 Naziemne Zarezerwowany
2 Naziemne Zarezerwowany
3 Naziemne Zarezerwowany
4 Naziemne Zarezerwowany
5 Naziemne Zarezerwowany
6 Naziemne Zarezerwowany
7 Naziemne Zarezerwowany
8 Naziemne Zarezerwowany
9 Naziemne Dostępny
10 Naziemne Dostępny
11 Naziemne Dostępny
12 Naziemne Dostępny
13 Naziemne Dostępny
14 Naziemne Dostępny
15 Naziemne Dostępny
16 Naziemne Dostępny
17 Naziemne Dostępny
18 Naziemne Dostępny
19 Naziemne Zarezerwowany
20 Naziemne Dostępny
21 Naziemne Dostępny
22 Naziemne Dostępny
23 Naziemne Dostępny
24 Naziemne Dostępny
25 Naziemne Dostępny
26 Naziemne Dostępny
27 Naziemne Dostępny
28 Naziemne Dostępny
29 Naziemne Dostępny
30 Naziemne Dostępny
31 Naziemne Zarezerwowany
32 Naziemne Zarezerwowany
33 Naziemne Zarezerwowany